Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej działalność wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli, w tym Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek", będzie zawieszona w okresie do 24.05.2020r. Minister zaznaczył jednocześnie, że za kilka dni (nie podał konkretnych dat) Rząd poda informacje, czy będzie możliwość do prowadzeniea jakiejś formy działalności opiekuńczej. Czekamy zatem na dalsze decyzje w tej sprawie. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kształcenie na odległość ponownie zostało przedłużone przez Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym w okresie od 27.04. do odwołania będziemy zamieszczać, na każdy roboczy dzień, propozycje zajęć, zabaw dla dzieci.

Znajdziecie je, tak jak do tej pory, w zakładce Aktualności-Materiały dla dzieci/rodziców w rozbicu na poszczególne grupy: "O", Delfinki, Rybki.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola