Materiały dydaktyczne

12.04.2021r, (poniedziałek)

 1. Zabawa ruchowe

Rodzic mówi dziecku, jakie ćwiczenie ma wykonać. Dziecko słucha i wykonuje polecenie.

- połóż się na plecach

- połóż się na boku i pomachaj jedną ręką

 

- połóż się na plecach i uderzaj stopami o siebie

- połóż się na brzuchu i podnieś ręce i nogi do góry

- połóż się na boku i podnieś jedną nogę do góry

- połóż się na plecach i uderzaj stopami o podłogę

 1. Zabawa matematyczna

Dziecko siedzi przy stole, ma przed sobą kartkę i ołówek. Rodzic dyktuje dziecku równania matematyczne. Zadaniem dziecka jest napisanie na kartce tego, co dyktuje rodzic oraz obliczenie i napisanie wyniku. Rodzic podaje działania do wykonania w zakresie liczb do 10.

Przykładowe równania:

3+4=7             6-5=1              10-8=2            7+3=10           5+3=8             2+6=7             9-6=3

4+5=9             1+5=6             9-7=2              3+3=6            

 1. Dodatkowe karty pracy:

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia (młodsze dzieci), str. 40,41

Litery i liczby (starsze dzieci) str. 80,81

 

13.04.2021r. (wtorek)

 1. Zabawa „Tworzymy rytmy”

Rodzic rysuje na kartce kolorowy rytm. Zadaniem dziecka jest kontynuowanie rytmu.

Następnie dziecko rysuje rytm na kartce. Zadaniem rodzica jest kontynuowanie rytmu.

Przykładowe rytmy:

- niebieskie koło, żółty trójkąt, czerwone serce, niebieskie koło, żółty trójkąt, czerwone serce

 

- 2 fioletowe koła, żółte słoneczko, 3 pomarańczowe buźki, 2 fioletowe koła, żółte słoneczko, 3 pomarańczowe buźki

   

- żółty trójkąt, 2 zielone kwadraty, żółty trójkąt, 2 czerwone nutki, żółty trójkąt, 2 zielone kwadraty, żółty trójkąt, 2 czerwone nutki

■ ■ ♪ ♪ ■ ■ ♪ ♪

 

 1. Zabawa „Celowanie”

Rodzic ustawia na środku pomieszczenia np. miskę, wiaderko. Zadaniem dziecka jest celowanie do środka. Do zabawy można wykorzystać piłkę, kulki z gazet. Można zrobić zawody: ustawić 2 miski obok siebie. Rodzic z dzieckiem ustawiają się w tym samym miejscu i celują zdobywając punkty. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów.

 1. Karta pracy cz. 3, str. 70, 71

 

14.04.2021r. (środa)

 1. Praca plastyczna „Ufoludek”

Rodzic z dzieckiem rozmawiają na temat wyglądu ufoludków. Dzieci mogą podejrzeć ufoludki w swoich kartach pracy cz. 3, str. 71, 72,73. Zadaniem dziecka jest narysowanie na kartce wymyślonego przez siebie ufoludka. Można też wykorzystać do pracy plastycznej inne materiały dostępne w domu: flamastry, farby, plastelina, bibuła.

 1. Zabawa „Podskocz, tupnij”

Rodzic wymienia wyrazy z głoską „f” oraz „m” na początku, w środku lub na końcu wyrazu. Zadaniem dziecka jest podskok obunóż, jeśli słyszy głoskę „f” oraz tupnięcie, jeśli słyszy głoskę „m”.

- na początku wyrazu:

Foka, flet, fiołek, fotel, farby, 

Miska, mucha, most, makowiec, marsz

- w środku wyrazu:

Kufer, rafa, kalafior, telefon

Pomidor, numer, duma, lampa

- na końcu wyrazu:

Filozof, fotograf, amstaf,  

Rytm, rym, krem, kocham

 1. Karta pracy cz. 3, str. 72,73

 

15.04.2021 r. (czwartek)

 1. Zabawa „Zbieramy klocki”

Na podłodze rodzic rozkłada 10 klocków. Dziecko biega swobodnie po pomieszczeniu. Na hasło rodzica „Stop” dziecko zatrzymuje się. Słucha, ile razy rodzic uderzył w dłonie. Następnie zbiera tyle klocków, ile było uderzeń.

Zabawę powtarzamy kilka razy.

 1. Czytamy zdania

Rodzic pisze na kartce drukowanymi literami krótkie zdania. Zadaniem dziecka jest przeczytanie zdań.

Przykładowe zdania:

- Tata ma kota.

- Jemy maliny.

- Pies pije mleko.

- Karol ma parasol.

- Ida pije sok.

- Ewa ma palto.

 1. Karta pracy cz.3, str. 74,75,76

 

16.04.2021r. (piątek)

 1. Zabawa dramowa „Poruszamy się jak”

Dziecko chodzi swobodnie po pomieszczeniu. Na klaśnięcie w dłonie rodzica zatrzymuje się i wykonuje polecenie słowne.

- Poruszasz się jak kot (na czworakach)

- Poruszasz się jak żabka (skakanie)

- Poruszasz się jak wąż (czołganie)

- Poruszasz się jak ptak (ręce wyciągnięte w bok, chodzenie i kołysanie na boki)

 1. Zabawa „Głoskujemy”

Dziecko wymienia wyrazy rozpoczynające się na głoskę „f” np. foka, fotel, farby, film.

Dziecko dzieli na głoski podane wyrazy, podaję liczbę głosek oraz układa zdanie z podanym wyrazem.

- f-o-k-a          4 głoski           Foka żyje w wodzie.

- f-o-t-e-l         5 głosek           Mój fotel ma szary kolor.

- f-a-r-b-y        5 głosek           Mama maluje farbami.

- f-i-l-m           4 głoski           Dziś wieczorem obejrzymy film.

 1. Wyprawka plastyczna: karta 17, granatowy karton (z zestawu), żółte gwiazdki i księżyc z papieru samoprzylepnego (z zestawu), dodatkowo: nożyczki, klej