Materiały dydaktyczne

  1. Zabawa z pokazywaniem „Tam w Afryce”

Tam w Afryce rzeka Nil        (dziecko z rodzicem wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi)

W niej krokodyl mały żył                  (wykonują z dłoni paszczę krokodyla)

Z tatą krokodylem                              (klapią zębami zrobionymi z dłońmi)

Pływał sobie Nilem                            (naśladują dłońmi ruch płynącej ryby)

I śpiewał tak:                                      (podskakują)

Tam w Afryce…