Informacje dla rodziców

Od 11 maja 2020 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"  wznawia swoją działalność w nowych godzinach otwarcia od 7.00 do 16.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Uzasadnieniem do otwarcia przedszkola są zgłoszone przez Państwa potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi.

Dziękuję wszystkim rodzicom za uwagi i opinie przekazane podczas rozmów telefonicznych. 

Dla zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w naszym przedszkolu zostały opracowane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wewnętrzne procedury nowej organizacji pracy.

O wprowadzonych zmianach i zaleceniach zostaliście Państwo poinformowani, drogą e-mailową i telefoniczną, w dniu 04.05.2020 r.

Informuję jednocześnie, że spełniamy warunki do otwarcia naszej placówki.

Proszę o wyrozumiałość i wzajemną współpracę w naszej nowej organizacji pracy oraz o przestrzeganie określonych zaleceń.

Życzę Państwu dużo optymizmu oraz wiary w pozytywny rozwój sytuacji w naszym kraju.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola