Informacje dla rodziców

Informujemy Rodziców, że w okresie od 29.03 do 09.04.2021 w Przedszkolu Niepublicznym 'Radosny Delfinek" będą prowadzone stacjonarne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla ograniczonej liczby dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 r. Uprawniony rodzic składa pisemny wnniosek do Dyrektora o umożliwienie uczęszczania dziecka do przedszkola w podanym wyżej okresie.

Dla pozostałych dzieci będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Propozycje zajęć tematycznych będą zamieszczane w Zakładce Aktualności - Materiały dydaktyczne, w rozbiciu na poszczególne grupy przedszkolne.

Będziemy kontaktować się z Rodzicami również za pomocą poczty elektronicznej, drogą telefoniczną.