Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021r. 

Link do szczegółowych informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Utrzymane są dotychczasowe obostrzenia obowiązujące od 06 kwietnia 2021 r. Do przedszkola nadal uczęszczają, w okresie do 16.04.2021 r., tylko dzieci uprawnionych rodziców, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Proszę o niedokonywanie wpłat czesnego za miesiąc IV 2021. Dotyczy rodziców, którzy nie przyprowadzają dziecka do przedszkola w okresie od 06.04. do 16.04.2021.

Rodzicom, którzy wpłacili czesne za kwiecień br., a dziecko nie uczęszcza do przedszkola, czesne będzie rozliczone na poczet przyszłych płatności. Wszystkim tym rodzicom zostaną przekazane informacje o wysokości czesnego, w momencie określenia i podania, przez Rząd, daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkoli.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola