Z życia przedszkola

W dniu 26 stycznia 2021 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" odbył się konkurs plastyczny pt. "Pomocna dłoń". Dzień wcześniej we wszystkich grupach przedszkolnych wychowawczynie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne związane tematycznie z konkursem. Dzieci wypowiadały się na temat pomocy, jakiej można udzielać innym osobom. Podawały przykłady pomocy względem np. koleżanek, rodziców, dziadków. Przedszkolaki obejrzały i omówiły ilustracje, które przedstawiały pomoc koleżeńską w grupie przedszkolnej oraz w różnych sytuacjach życiowych.

W dniu konkursu zadaniem dzieci było przedstawienie, w formie plastycznej, sytuacji obrazujacej udzielaną pomoc potrzebującej osobie. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i ciekawymi pomysłami. Skorzystały z wiedzy z wcześniejszych tematycznych zajęć dydaktycznych. Po wykonaniu prac dzieci omawiały je na forum grupy.

Wszystkie prace zostały ocenione przez Jury.

W grupie "Rybki" I miejsca zdobyły dzieci: Ala Bolek z 3-latków i Adaś Fudali z 4-latków

W grupie "Delfinki" I miejsce zdobył Eryk Lipiński

W grupie "O" I miejsce zdobyła Laura Chłąd

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy!