Z życia przedszkola

W Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek", w miesiącu marcu 2021 r., zostały przeprowadone zajęcia z edukacji ekologicznej. Sponsorem zajęć był Urząd Miejski w Świdnicy.

Pani Marta Jaworska przeprowadziła zajęcia ekologiczne na temat zanieczyszczania wody. Przedszkolaki dowiedziały się jaki wpływ na ekosystem wodny ma człowiek i prowadzona przez niego działalność. Pani Marta przeprowadzała różne eksperymenty z wodą. Dzieci mogły porównać wodę czystą i zanieczyszczoną. Rozmawiały też z Panią Martą o sposobach oszczędzania wody oraz o szkodliwości wody zanieczyszczonej. Szczególnie interesujące było wspólne doświadczenie związane z badaniem jakości i walorów wody z kranu. I co najważniejsze okazało się, że nasza woda w przedszkolu  jest zdatna do picia.

Bardzo dziękujemy za ciekawe oraz pouczające zajęcia ekologiczne o wodzie.