Z życia przedszkola

Dnia  18 i 19 listopda 2021 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" obchodziliśmy "Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka", który co roku przypada na 20 dzień listopada.

Wszystkie dzieci w grupach, z tej okazji, miały specjalne zajęcia edukacyjne. Wychowawczynie z dziećmi rozmawiały o prawach i obowiązkach wynikających z różnych aktów prawnych: m. in. z Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Rozmawiały również o UNICEF - organizacji humanitarnej i rozwojowej działającej na rzecz dzieci na całym świecie. Rozmawiały o wielkim przyjacielu dzieci Januszu Korczaku.

Podczas zajęć w grupie "Rybki" poznały swoje prawa i obowiązki, obejrzały obrazki przedstawiające dzieci różnych narodowości, obejrzały również film edukacyjny "Moje prawa ważna sprawa".

Dzieci z grupy "Delfinki", na podstawie ilustracji przedstawiających prawa dzieci, wypowiadały się o danym prawie. Następnie na ich  podstwaie stworzyły papierowe drzewo z kolorowymi, jesiennymi liśćmi i umieściły na nim najważniejsze swoje prawa.

Przedszkolaki z najstarszej grupy "Zerówka i Wielorybki" wysłuchały opowiadania o prawach i obowiązkach  i również na podstawie ilustracji odgadywały o jakich prawach była mowa. Utrwaleniem znajomości praw było samodzielne ich malowanie pastelami.

Ulubionym prawem dzieci okazało się prawo do zabawy. Wszystkie dzieci w tym dniu bawiły się wyśmienicie. Nie zabrakło zabaw grupowych i indywidualnych.