Kadra

Kadra

Zajęcia w przedszkolu są prowadzone przez nauczycieli oraz specjalistów w zakresie zajęć dodatkowych. Pracę nauczycieli wspiera asystent.

Kadra pedagogiczna wyróżnia się fachowością, posiada wymagane kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne – logopeda, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego. Spełnia warunki zdrowotne.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Doskonali organizację i przebieg procesów wychowania, opieki oraz edukacji dzieci.

Dyrektor  - mgr Krystyna Orłowska

                                      Rok szkolny 2022/2023

Grupa  "Rybki"

Nauczyciel - mgr Sylwia Pietras

Grupa  "Delfinki"

Nauczyciel  - mgr Anna Soboń

Grupa   "0" , "Wielorybki"

Nauczyciel  -  mgr Arleta Łosiewicz, Dorota Nycz

Asystenci Nauczyciela - Marta Wróbel, Magdalena Szejka, Karolina Fudali

Logopeda - mgr Paulina Misiąg

Rytmika - mgr Hanna Barszczewska

Język angielski - mgr Magdalena Szejka

Psycholog - mgr Marta Jaworska

Pedagog specjalny - mgr Anna Soboń, mgr Paulina Misiąg

Specjaliści od zajęć dodatkowych w zakresie: zajęć plastycznych-niekonwencjonalne metody, zajęć teatralnych i artystycznych, zajęć z edukacji zdrowotnej.