Kadra

Kadra

Zajęcia w przedszkolu są prowadzone przez nauczycieli oraz specjalistów w zakresie zajęć dodatkowych. Pracę nauczycieli wspiera asystent.

Kadra pedagogiczna wyróżnia się fachowością, posiada wymagane kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne – logopeda, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego. Spełnia warunki zdrowotne.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Doskonali organizację i przebieg procesów wychowania, opieki oraz edukacji dzieci.

Dyrektor  - mgr Krystyna Orłowska

                                      Rok szkolny 2021/2022

Grupa  "0" , "Wielorybki"

Nauczyciel - mgr Sylwia Pietras

Grupa  "Delfinki"

Nauczyciel  - mgr Arleta Łosiewicz

Grupa  "Rybki"

Nauczyciele  -  mgr Anna Soboń, mgr Marta Fulbiszewska

 

Asystenci Nauczyciela - Marta Wróbel, Violetta Bialik

Logopeda - mgr Paulina Misiąg

Rytmika - mgr Hanna Barszczewska

Język angielski - mgr Magdalena Szejka

Specjaliści od zajęć dodatkowych w zakresie: zajęć plastycznych-niekonwencjonalne metody, zajęć teatralnych i artystycznych, zajęć z edukacji zdrowotnej.