Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole

 1. Czesne za przedszkole wynosi 510 zł za miesiąc. W ramach czesnego dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach od 6.30 do 16.30.
 2. Opłata za wyprawkę piśmienną wynosi 100 zł na rok szkolny 2022/2023, jest płatna w określonych terminach, podawanych do wiadomości rodzicom.
 3. Opłata na ubezpieczenie dzieci w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 wynosi 34 zł. Dzieci przedszkolne są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w TU COMPENSA.
 4. Za zajęcia dodatkowe rodzice/opiekunowie nie wnoszą opłat.

Wszystkie opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto placówki: BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna nr 88 2030 0045 1110 0000 0262 9840 lub w kasie przedszkola.

Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty (np. czesne, wpisowe, ubezpieczenie) oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, bezpłatne, prowadzone w roku szkolnym 2022/2023:

 • zajęcia z logopedą 
 • rytmika 
 • język angielski
 • gimnastyka 
 • zajęcia plastyczne, niekonwencjonalne metody
 • zajęcia teatralne i artystyczne
 • zajęcia zdrowotne
 • zajęcia z ekologii
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym

Informacja o terminach zajęć dodatkowych jest dostępna na tablicach ogłoszeń w siedzibie przedszkola.